Publicita projektu

Oznámení na www stránkách ZŠ Bor

Oznámení ve zpravodaji města Boru

Označení materiálů a vybavení

 • označení formou samolepky:
  • interaktivní tabule
  • fotoaparát
  • tiskárna
  • skener
  • přenosný počítač
 •  označení formou plakátu:
  • vchod nové multimediální učebny

Označení výstupů projektu

 • multimediální prezentace (titulní strana)
 • označení vytvořených výstavek z výstupů projektu v prostorách školy